Det är en etablerad uppfattning bland vakna att globalisterna planerar för ett krig mot varelser från andra solsystem.

“Hotbilden” det handlar om har fokus på “bild” medan “hotet” nödvändigtvis inte har så mycket med verkligheten att göra.

Syftet, som alltid, är att skrämma människor till underkastelse. I det här fallet inför samma världsregering med diktatoriska befogenheter eliten misslyckades med att trumfa igenom under t ex COP-15 mötet i Köpenhamn förra året.

Hotet från rymden bedöms vara en förutsättning för det anglo-amerikanska imperiets kontrollanter att vidmakthålla och expandera sitt militärindustriella komplex (MIK) bortom jorden och ut i rymden.

Bortsett från SciFi filmer från Hollywood har Sverige hitills varit förskonad den här typen av propaganda. Våren 2010 hände dock något. Ett anmärkningsvärt stort antal nyhetsredaktioner i landet drabbades av rymdvirus.

Första invasionsvågen: januari-februari 2010

  AB   2010-01-24   “Aliens kan vara fientligt inställda”
  TV4   2010-01-26   “Hur förbereder vi oss på UFO kontakt?”
  EXP   2010-02-04   Nu diskuterar världen: Vad gör vi när E.T. ringer?
Andra invasionsvågen: april 2010
  DN   2010-04-26   Hawking: Se upp för utomjordingar
  SVD   2010-04-26   Hawking: Se upp för utomjordingar
  GP   2010-04-26   Hawking: Se upp för utomjordingar
  ÖP   2010-04-26   Hawking: Se upp för utomjordingar
  HP   2010-04-26   Hawking: Se upp för utomjordingar
  TTELA   2010-04-26   Hawking: Se upp för utomjordingar
  DT   2010-04-26   Hawking: Se upp för utomjordingar
  HD   2010-04-26   Hawking: Se upp för utomjordingar
  LT   2010-04-26   Hawking: Se upp för utomjordingar
  NLT   2010-04-26   Hawking: Se upp för utomjordingar
  ekuriren   2010-04-26   Hawking: Se upp för utomjordingar
  SN   2010-04-26   Hawking: Se upp för utomjordingar
  Privata
Affärer
  2010-04-26   Hawking: Se upp för utomjordingar
  SVT Vetenskap   2010-04-26   Forskare: Se upp för utomjordingar
  SVT Rapport   2010-04-26   “Se upp för utomjordingar”
  TV4   2010-04-27   Är det farligt att kontakta utomjordingar?

 

En titt på de två invasionsvågorna gör det svårt att frigöra sig från misstanken att spektaklet koordinerades centralt och att den andra vågen iscensattes efter att den första inte haft önskad effekt på allmogen.

När “Husbonden” efter den första vågens flopp åter instruerar agenterna i sitt nätverk att försöka skrämma allmogen med grå gubbar med melonskallar och gigantiska solbrillor, suckar de stackars journalister som nu, för andra gången, tvingas piska den här döda hästen för att “väcka” befolkningen inför det förmenta invasionshotet.

Så den här gången kopierar journalister rakt av den missil Ola Westberg på TT totat ihop.

Undantagen är SVT Rapport och Vetenskap där man i alla fall uppfodrar orken att ändra lite i rubriken – ersätta “Hawking” med “Forskare” och klämma in två citationstecken.

Storebrorskanalen TV4 tar hotet-från-rymden ett steg längre och direkt varnar tittare och läsare från att fraternisera med grannarna på Vintergatan.

Det är lätt att le åt TV4:s ängslan över direktkontakt mellan människor och varelser från andra solsystem och dimensioner.

Jokern i den svenska infodammen heter Expressen. En googling på “utomjording site:expressen.se” får en att undra om det bästa ändå inte vore om denna propagandablaska helt enkelt bytte namn till “Hänt i Rymden”, “Svensk Ödletidning” eller “UFO-aktuellt”.

Hursomhelst, eftersom risken är att allmänheten förr eller senare smittas av samma rymdsjuka som slagit ut tankeverksamheten på landets nyhetsredaktioner ägnas resten av denna artikel åt att reda ut begreppen.

Vandringen börjar med en titt på planetens kanske mest välrenommerade vetenskapsman aktiv inom UFO-fältet. Den slutar, efter stop-over hos en brittisk flygjournalist, med en presskonferens svensk zenilmedia fortsätter att låtsas att de aldrig hört talas om.

Jacques Vallee

Jacques Vallees livslånga intresse för UFO-fenomenet sägs ha grundlagts av två händelser.

Den första var när han som 16-åring tillsammans med sin mor såg ett UFO – d v s ett himlafenomen han inte kunde förklara.

Den andra när han ett par år senare, som ung astrofysiker, såg en projektledare på observatoriet i Paris förstöra ett par band på vilket närvaron av ett UFO registrerats.

Ännu ett par år senare emigrerade Vallee till USA där han vid sidan av sin karriär som forskare och författare inom UFO-fältet doktorerade i datavetenskap och snabbt sögs upp av MIK, bl a in i det försvarsprojekt som trettio år senare skulle slå igenom som Internet.

Tre faser eller aspekter kan skönjas i Vallees forskning och författarskap om UFO.

Den första fasen handlar om UFO-fenomenet som sådant och Vallees försök att dissikera och analysera detta i böcker som “Anatomy of a Phenomenon” (1965) och “Challenge to Science” (1966). Fasen kulminerade med boken“Passport to Magonia” (1969) där huvudtesen är att UFO-fenomenet inte är något nytt utan har noterats alltigenom mänsklighetens historia. Det som i dag beskrivs som högteknologiska farkoster från främmande solsystem var fordom änglar, demoner och varelser från andra dimensioner eller som bodde i molnen.

Ett halvt decennium senare bekräftades den kursändring, eller expansion, Vallees UFO-forskning genomgått. De skedde i böckerna “The Invisible College” (1975) och “Messengers of Deception” (1979).

Vad som verkar ha skett mellan 1969 och 1975 är att Vallee drabbades av insikten att för att förstå UFO-fenomenet så räcker det inte med att begagna sig av vetenskapliga analysmetoder, utan också analysmetoder detektiver och underrättelsetjänster arbetar med – nämligen att acceptera att motparten inte bara är ett rent “reaktivt” eller “ointelligent” fysikaliskt system, vars egenskaper skall kartläggas, utan att det bakom UFO-fenomenet, eller i vart fall delar av det, finns intelligenser med agendor som kan vara dolda eller ha för avsikt att direkt vilseleda eventuella observatörer.

Klassicifiering av kontakt med UFO

Ex: AN-1 (längst upp till vänster) innebär att någon sett något på avstånd, medan CE-5, närkontakt av femte graden (längst ned höger) innebär fara för bestående skada.

 

I “Invisible College” diskuterar Vallee hur det mönster UFO-fenomenet bildar faktiskt pekar på ett möjligheten av ett kontrollsystem, d v s att UFO-fenomenet används för att “uppfostra” eller “träna” mänskligheten att marschera i en viss riktning.

M a o – fenomenet är ett verktyg i någons verktygslåda för “social ingenjörskonst”.

I “Messengers of Deception” hissar Vallee röd flagg för UFO-sekter som “Heaven’s Gate” (39 döda), “The Order of the Solar Temple” (c. 107 döda) och “Raelianerna” (? döda; ? klonade) vilka Vallee anser samtliga leker med totalitära och fascistiska idéer som han befarar kan komma att utvecklas till nya massreligioner. Bakom dessa sekter med förväntningar om en kommande undergång med efterföljande frälsare eller herreraser från yttre rymden anar Vallee MIK och dess ägarstrukturer – d v s människor (om bankirer med våta drömmar om världsherravälde nu verkligen är medlemmar av mänsklighten) och inte interplanetära resenärer.

Senare böcker, som “Dimensions – exploring other dimensions”, “Confrontations – a scientific detective story” och “Revelations – an exercise in counterintelligence”, utgör uppdateringar av dessa teser och kunskapsläget.

Undertiteln på “Dimensions” indikerar Vallees uppfattning av vad det genuina, icke-mänskliga, UFO-fenomenet synes handla om [fritt översatt från Revelations, sid 226-227]:

 • UFO:s är flygande föremål som verkligen existerar. De är häpnadsväckande fysiska anomaliteter som har förmågan att påverka perceptionen av tids- och rumsuppfattningen liksom medvetandet hos de som befinner sig i närheten av dem. Vetenskapen borde lägga all förmåga och kraft på att lugnt och metodiskt undersöka det här fenomenet.

Även om UFO-fenomenet till del verkligen skulle visa sig utgöras av besökare från andra solsystem, är enligt Vallee möjligheterna betydligt fler än så. De kan likväl handla om medvetandeformer från andra dimensioner eller andra tider.

Undertitlarna till “Confrontations” och “Revelations” indikerar Vallees övriga slutsatser rörande UFO-fenomenet [sammanfattning Revelations 229]:

 1. Man har inom MIK konstruerat farkoster som kan beskrivas som “flygande tefat” som bl a används för att vilseleda andra länders militärer. Vallee verkar undvika att spekulera om hur dessa farkoster skulle framdrivas – d v s möjligheten att MIK löst frågetecknen runt gravitation och naturen av dess kopplingar till elektromagnetism.
 2. Samtidigt som amerikanska underrättelsetjänster gjort att bra arbete att skrämma bort seriösa forskare genom att kasta ett löjets skimmer över UFO-fenomenet har man bak lyckta dörrar i hemlighet själva studerat UFO-fenomenet
 3. Syftet verkar dock inte bara ha legat på att försöka lösa UFO-gåtan som sådan – d v s förstå det genuina UFO-fenomenet (vilket Vallee inte tror att MIK lyckats med än) utan på att utnyttja detta fenomen för egen fördel, bl a genom:
  1. Spela på allmänhetens fascination av eller tro på (liksom vetenskapens ointresse för) UFO:s för att dölja det egna kunskapsläget och teknologier
  2. Utnyttja UFO-fenomenet för att manipulera mänskligheten (jmf. “Invisible College”) i ett slags kontrollsystem så att denna marscherar i riktning mot en global fasciststat.

Just det sistnämnda har Vallee tittat extra på och funnit UFO-fenomenet, såsom utnyttjat för social ingenjörsskap, har följande effekter på människor och deras samhällen:

 1. Religiös “tro” på UFO vidgar gapet mellan allmänheten och vetenskapliga institutioner
 2. Den propaganda “contactees” sprider (contactee: individ som säger sig stå i kontakt med utomjordiska civilisationer) undergräver uppfattningen av människan som en varelse som har kontroll över sitt eget öde
 3. Förknippad med religiöst betingad UFO-tro följer åsikten att det vore bra med en enda världsregering som styr hela planeten
 4. Organisationer som skapas runt “contactees” synes kunna bli grunden för nya religioner
 5. “Tro” ersätter “vetande” i samma utsträckning uppfattningen att utomjordingar snart kommer att kontakta mänskligheten
 6. De trosdogma “contactees” sprider innehåller ofta uppfattningar som högre eller överlägsna raser och antidemokratiska totalitära samhällssystem. Vallee anar både MIK:s hand och plånbok bakom ett flertal av förekommande “contactees” och UFO-sekter.

Den tredje aspekten av Vallees forskning rörande UFO-fenomenet är de science fiction romaner där han menar att han kan säga vad han inte kan säga i faktaboksform.

I “Fastwalker” (1996) och “Stratagem” (2007) beskriver Vallee en verklighet där de onda krafterna är militärer och människor inom MIK som i sin tur står under befäl av blåblodiga bankirfamiljer i Europa – och läsaren befinner sig, möjligen något förvånad, stirrandes på samma manipulatörer som presenteras i den här artikeln om “Universums härskare”.

I vallees romaner är det människor från MIK som genomför de “abductions” (kidnappningar med vidhängande biologiska undersökningar och våldtäkter ombord på förmenta flygande tefat) som är så populära inom apokalyptiska UFO-sekter.

Syftet med MIK:s sista “abduction” i “Fastwalker” är att lobotomera en kvinna som haft närkontakt med representanter för ett genuint, icke-mänskligt, och vänligt sinnat UFO-fenomen som MIK vill hindra henne från att berätta om för andra.

Veta mer?

Intervju i samband med publiceringen av “Fastwalker”.

Nick Cook

Nick Cook är flygjournalist på världens mest prestigefyllda militärtidskrift Jane’s Defense Weekly.

Efter att med jämna mellanrum ha sprungit på rykten om att den amerikanska militären i djupt hemligstämplade projekt har farkoster som faktiskt drivs med antigravitation började han diskret undersöka påståendena.

Efter en tio år lång resa via hemlighetsfulla forskare, arkiv och mystiska laboratorier i USA och Europa nådde han i mål vad som en gång hette Nazityskland.

Cooks slutsatser, såsom de presenteras i hans bok “THE HUNT FOR ZERO POINT – INSIDE THE CLASSIFIED WORLD OF ANTIGRAVITY” (2001):

 1. Jodå, MIK verkar sedan flera decennier faktiskt sitta på farkoster som drivs medelst antigravitationsteknologi
 2. Det vetenskapliga och tekniska genombrottet skedde inte i USA – utan i Nazityskland. Vad som hände var att den amerikanska militären bl a under en operation som hette “Project Paper Clip” under andra världskrigets sista dagar smugglade ut så mycket det kunde av nazitysk hjärnkapacitet och teknik man förmådde.
     Operationen liknar alltså det amerikanska imperiets stöld av sovjetisk militär teknologi som skedde i kölvattnet på kalla kriget och som är bakgrunden till bl a den s k Estoniakatastrofen.
 3. Kopplat till den fysik som har med antigravitation att göra är också fenomenet nollpunkts- eller vakumenergi – vilken är outtömlig eller konstant förnybar – vilket innebär att om de fysikaliska principer det rör sig om blev allmänt kända skulle mänskligheten aldrig mer behöva pumpa en enda liter olja ur marken.

I dag ägnar sig Nick Cook också åt att skriva om forskning om alternativa energisystem.

Veta mer?

Boken som film: UFOs – The Secret Evidence (2005)

Nick Cooks site: nickcook.works

Rockefeller

Läsare vars hypnos rörande det här med ET och UFO är så djup att det självständiga tänkandet fortfarande inte tinat upp ur koman rekommenderas nedanstående presskonferens från den 9:e maj 2001.

Vid konferensen tar en hel panel med vittnen inifrån den amerikanska regeringens nattväktarstat och MIK steget ut ur garderoben och berättar om vad de själva sett av UFO-fenomenet.

Konferensen skall enligt uppgifter ha setts av runt en miljard människor (youtube versionen har i alla fall laddats ned över en miljon gånger sedan februari 2006).

På frågan hur i allsindar denna presskonferens överhuvudtaget blev av synes svaret vara att dess huvudman Steven Greer har kopplingar till bl a Rockefeller-sfären, vilket skulle kunna innebära att den typ av “disclosure” Greer driver är just den som Rockefeller-klanen vill se.

Två återkommande teman i Greers arbete är ett ständigt närvarande påståendet att alla utomjordingar, utan undantag, alltid är vänligt inställda till mänskligheten, samt en allestädes närvarande något mer subliminal referens till stjärnan Sirius och stjärngruppen Orion.

Huvudpunkter:

 • Jorden besöks av varelser från andra solsystem.
 • MIK skjuter rutinmässigt ned, tillfångatar och dödar dessa besökare.
 • De kidnappningar och ombordföranden (“abductions”) som rapporteras genomförs inte av utomjordingar utan av MIK som del i en psykologisk operation riktad mot mänskligheten.
 • Ägarkrafter relaterade till MIK planerar för ett “världarnas krig”. Skälet är inte att mänskligheten skulle vara hotad av varelser från andra solsystem utan för att skrämma mänskligheten till att acceptera en global fasciststat under en världsregering med diktatoriska befogenheter.
 • MIK förfogar över egna farkoster drivna av bl a antigravitationsteknik
 • Ett av skälen till att MIK inte informerat världen om detta är att antigravitationsteknologin är intimt förknippad med nollpunktsenergi – från vilket gratis energi kan erhållas.
     MIK och dess ägarstrukturer trivs bra med en mänsklighet som fortsätter att vara slavar under stora oljebolag – liksom centralt kontrollerade nätverk för distribution av elektricitet.

Efter den här legendariska – och av media världen över helt ignorerade presskonferens – vandrade Steven Greer allt längre ut i UFO-landskapet och ägnar sig sedan några år åt nattliga campingar ute i naturen där han med hjälp av meditation och laserljus försöker etablera kontakt med utomjordingar…