Är Zeitgeists skapare Peter Joseph en agent för den dolda maktens finansoligarker, “universums härskare” a k a “Illuminati”?

Studerar man den person som enligt uppgift ensam skapade de två filmerna Zeitgeist (2007) och Zeitgeist II: Addendum (2008) och som i dag är frontfigur för en rörelse med anmärkningsvärt starka finansiella resurser och som uppges ha “församlingar” i 41 länder, alla amerikanska delstater samt sajter med unika domänamn översatta till 31 språk, är frågan onekligen relevant.[1]

Skälen till detta är dock inte uppenbara förrän i uppföljaren Zeitgeist II.

Datorernas Diktatur

I andra halvan av Addendum övergår Peter Joseph från att vara kritiker av den vite mannens samhällsform – de s k västerländska demokratierna – till att komma med förslag på lösningar.

Josephs lösning är att ansluta sig till The Venus Project som har som mål en pengalös högteknologisk resursbaserad global ekonomi där planeringen sköts av datorer och där människor helst skall gå omkring nakna.[2]

Även om slutmålet är ett slags utopia där resursallokeringen inte längre sköts av människor utan maskiner, erkänner venusprojektet att omställningen till detta utopia förutsätter en de facto global Ingenjörernas Diktatur.

Läsare som är lite äldre har inte svårt att här höra ekona av det Kommunistiska Proletäriatets Diktatur, vilket trots löften om att det bara var en interimlösning, något tillfälligt, snabbt cementerades och blev en av de kommunistiska diktaturernas mest framträdande landmärken.

Grundproblemet är naturligtvis det gamla vanliga, att det verkar finnas ett till synes outtömligt förråd av vita människor som oaktat hur briljanta de må vara inom sina respektiva yrken anser sig ha den slutgiltiga lösningen på hur alla andra skall leva – och inte ger sig förrän hela planeten omformats i enlighet med deras egen uppfattning.

Venusprojektets förgrundsgestalt heter Jacques Fresco och har en bakgrund som bl a industridesigner men kallar sig själv för social ingenjör. Han var tidigare medlem i Ku Klux Klan.

Råttfångaren i Hamelin

Det är ett välkänt fenomen att den dolda makten ständigt söker kontrollera alla sidor i en situation. Bara så upplever de sig kunna vara säker på utfallen i historiska skeenden.

Det är därför inget att bli förvånad över att vissa av aktörerna aktiva inom alternativ media per definition är agenter för den dolda makten/finansoligarkerna.

Agenter som bl a ägnar sig åt vilseledning, desinformation och provokation.

Den roll Peter Josephs verkar ha tilldelats liknar den mytologiske råttfångaren i Hamelin. Zeigeist I är den vackra flöjtmusiken och den färglada gycklardräkten som lockar till sig åhörare. Zeitgeist II påbörjar marschen bort från tankens fria vidder rakt in i just den globala diktatur konspirationsforskningen varnar för.

Ingen av Josephs filmer presenterar egenproducerad eller ny information.

Allt som sägs tas från andra som redan rönt framgång med dessa forskningsresultat. Finansoligarkerna har alltså lite att förlora på att förpacka om informationen som redan finns i det publika forumet. Men genom att göra detta attraherar de aninsglösa och navia – individer som sedan lotsas in i fällan.

Det kan naturligtvis också vara som så att Zeitgeists filmsvit leder till nyrekrytering av yrvakna, vilket inte heller behöver upplevas som ett problem.

Finansoligarkerna vet nämligen redan att mänskligheten står inför ett paradigmskifte.

Frågan de brottas med är om mänskligheten kommer att “vakna”, frågan är inte ens när (redan på gång).

Utmaningen som stirrar oligarkerna i anletet är hur de kan fånga upp och kanalisera fenomenet i för dem önskvärd rikning.

Förutsättningarna i början på det 21:a århundradet är förändrade.

Många konspirationsforskare är tveksamma till om finansoligarkerna överhuvudtaget kommer att existera om några år.

Hur som helst, oligarkernas svar på utmaningen kan ha varit att skicka upp Peter Joseph på scen, vilket skett ganska sent – långt efter att andra människor tagit bladet från munnen, liksom sex år efter det brutala uppvaknande 9/11 innebar.

Kanske är timiingen av Peter Josephs entré resultatet av andra, tidigare, agenters misslyckanden?

Det skulle förklara varför det hela kom så sent.

Peter Josephs filmsvit lider av ett antal märkliga begränsningar i det material som behandlas – vilket stärker misstankarna.

 1. Varför behandlar Zeitgeist, t ex, bara den vite mannens civilisation och dess rötter?

  Är det för att detta är den enda civilisation filmens producenter känner till?

  Det är svårt att tro. Båda zeitgeist filmerna vittnar om omfattande research och djupa insikter.

  Är det för att andra civilisationer faktiskt har fungerande recept på hur människor på bra sätt kan organiseras i hållbara samhällen – lösningar som för den absoluta majoriteten av mänskligheten är betydlig mer närliggande och attraktiva alternativ än den globala hyperteknologiska diktatur vars språkrör Peter Josephs gör sig till?

 2. Varför seglar Zeitgeist filmerna förbi ett antal väldokumenterade teman inom konspirationsforskningen – teman som chemtrails och HAARP?

  Till skillnad från fågelskrämman om en i framtiden mikrochippad befolkning, vilket den första Zeitgeist filmen avslutas med – så är HAARP och chemtrails redan dokumenterat operativa.

  Den globala aerosolbesprutningen av atmosfären från oidentifierade jetplan är ju ett faktum som sparkat på mänsklighetens dörr i åtminstone ett decennium. Samma med det bombardemang med strålning av jonosfören HAARP ägnar sig åt.

  Är det för att dessa två kampanjer helt enkelt är för viktiga för den dolda maktens agenda för att de skulle våga medvetandegöra människor om dem på samma sätt Peter Joseph sågade de (av oligarkerna) för destruktion redan öronmärkta Kristendomen och pengaväsendet?

 3. När Peter Joseph i sin andra film går in på lösningar av bl a energi och transport – varför tar han då inte upp det veritabla bibliotek inom konspirationsforskningen som berör bl a nollpunkts- eller vakumenergi eller elektrogravitiska system?

  Är det för att dessa lösningar är alltför radikala i termer av verklig mänsklig frihet?

  De energilösningar Joseph presenterar lider alla av samma designproblem som också medverkar till att sänka hans hyperteknologiska vision: de är centraliserade – d v s kontrolleras från en central punkt.

  Även i en värld driven av våg- och vindenergi m m kommer majoriteten av mänskligheten nämligen fortfarande vara beroende av den goda viljan hos operatörer av de nätverk för energidistribution de är uppkopplade till.

Vad är det som är så skrämmande med att alla hushåll nu äntligen får sin egen 35 kwh generator som efter inskaffande under hela sin livslängd gratis genererar all den energi ett hushåll någonsin kan behöva?

Venusprojektet

Och varför just “The Venus Project”?

Är det för att Venus inom ockultismen också är känd som morgonstjärnan – Lucifer?

 

 


1. http://thezeitgeistmovement.com
2. http://thevenusproject.com/the-venus-project-introduction/faq