Även om vetskapen inte existerar i mittfårans informationsrymd är det i alla fall utanför denna känt att USA förfogar över både tektoniska vapen och klimatvapen – vapen som kan orsaka stormar, översvämmningar, torka och jordbävningar[1]

Några dagar efter att Haiti drabbades av jordbävningen den 12:e januari 2010 gick den ryska tv-kanalen RT ut med nyheten att det var den amerikanska flottan som orsakat jordbävningen.[2]

 

 

Frågan är om President Barack Obama verkligen skulle godkänna att USA använder tektoniska vapen för att skapa jordbävningar som den som drabbade Haiti.

Det finns tre omständigheter som försvårar ansträngningar att göra sig av med misstanken.

Den första är det svar man får om man ställer frågan: Cui Bono?

Vem tjänar på jordbävningen?

Svaret är entydigt: Jordbävningen bragde på knä ett land båda USA och med detta imperium lierade transnationella giganter under decennier försökt komma in i och ta över.

Den andra för Barack Obama besvärande omständigheten är det anmärkningsvärda förhållande att den amerikanska militärens kommando SOUTHCOM dagen innan jordbävningen drog igång en övning där premissen som skulle övas just var att Haiti skulle undsättas efter att ha drabbats av en omfattande naturkatastrof.[3]

Läsare som minns bombattackerna i London den 7 juli 2005 kan här höra ekona av de sanslöst osannolika sammanträffandena där myndigheter planerar och genomför övningar på exakt samma scenarier som under dessa övningar bara råkar bli verklighet.[4]

Den tredje omständigheten är att den amerikanska närvaron inte är en tillfällig humanitär insats utan att USA faktiskt invaderat det lilla ölandet militärt och förklarat sin avsikt att stanna där under överskådlig framtid.[5]

Som det nu blev gavs USA en rivstart i den fantastiska möjligheten att äntligen ockupera, rekonstuera och assimilera ännu ett fattigt grannland – allt under det Sveriges statstelevision å imperiets vägar tigger pengar av allmänheten för att stödja maktövertagandet.

Är det framtidens krig världen här ser?

Folkmord och ödeläggelse i storleksordningen kärnvapenangrepp genomförda under täckmantel av naturkatastrofer och bistånd – varefter supermakter rullar in och hänger sig åt social ingenjörskonst?

En sådan krigs- och imperiebyggarstrategi fungerar bara så länge människor inte känner till att det finns något som heter tektoniska vapen och klimatvapen.

Nu när läsaren vet det inser denne också att vad som drabbade Haiti den 12:e januari 2010 hör hemma i samma bok mot brott mot mänskligheten som Hiroshima den 6:e augusti 1945 och Nagasaki den 9:e augusti 1945.

 


 

1. Owning the Weather in 2025; Space Preservation Act of 2001
2. Was the earthquake in Haiti caused by the United States?; Haiti and the seismic weapon
3. Defense launches online system to coordinate Haiti relief efforts
4. Probability of 7/7 Drill and Attack Coinciding
5. U.S. to stay in Haiti ‘as long as needed’; Doctors Without Borders: Haiti Aid Planes refused landings