Posted in suecia

På allmän begäran: delar av Blueshift återställt som museum

Mellan februari 2010 och juni 2018 var blueshift.nu en av Sveriges mest aktiva och välbesökta alternativa medieportaler. Del av dess unika profil var onlineupprop och anmälningar av makthavare för olika typer av brott: infoaktiviteter vilka över åren samlade tio tusentals med namn.
Sajten stängdes ned när GDPR-lagen trädde i kraft 2018.
På allmän begäran har nu delar av domänen återställts som museum och länkstation för några av de artiklar som publicerades under de aktiva åren.
Böckerna nedan återspeglar essensen av vad blueshift handlade om.
 

Distributören: 247 kr

Bokus: 292 kr

Ad Libris: 295 kr

 

Distributören: 232 kr

Bokus: 281 kr

Ad Libris: 285 kr